Visie : Kwaliteit kenmerkt zich door eenvoud

De eenvoud van een oplossing laat zien dat deze is verkregen door een “out of the box” benadering van de uitdaging waarbij analyse en pragmatisme de grondslag zijn geweest voor innovatie. Commercieel inzicht maakt de oplossingen financieel verantwoord voor zowel klant als het eigen bedrijf, waardoor “de beste zijn” in beeld komt. In mijn werk probeer ik te komen tot een ‘eenvoudige’ oplossingen. Draagvlak hiervoor is makkelijker te verkrijgen, de implementatiekosten liggen lager en de impact op de organisatie blijft beperkt.

De hoge eisen die ik mijzelf stel, stel ik ook aan het werk van mijn medewerkers. Hierbij ben ik zeker relativerend en mens gericht. Motiveren door het stimuleren van excellentie. Ik verwacht een grote mate van zelfstandigheid die gepaard gaat met informatief overleg om zo te komen tot een effectieve manier van samenwerken. Durven open te staan voor kritisch commentaar en gestructureerde kennisoverdracht laat de mensen groeien ten bate van henzelf en het bedrijf. Afwijkingen van de regels zijn daarbij voor mij net zo vanzelfsprekend als creativiteit en innovatie. Als ondernemer ben ik op zoek naar nieuwe kansen en uitdagingen. Gaan waar een ander nog niet is geweest of op een manier die een ander nog niet heeft gedaan. Gecalculeerde risico’s nemen met een plan B.

Contact